เรียนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.3 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.2 ระดับ ปวส. ช่างอุตสหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.2 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.1

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
โครงการทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียน-นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ให้กับสามเณรโรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์และโรงเรียนราชคฤห์วิทยา

ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ 4 ประตู ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558
3 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
29 เม.ย. 2558
10 เม.ย. 2558
9 เม.ย. 2558
24 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
4 มี.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)