พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ให้อนาคต


ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา 301 (การบัญชี) ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557 


วิดีโอแนะนำวิทยาลัย
โบว์ชัว รับสมัครเรียนต่อ ปีการศึกษา 2557 
ตารางสอบกลางภาคเรียน ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณญาณัฐ ไชยสาร นักศึกษาระดับ ชั้น ปวส.1 การบัญชี ได้รางวัลชมเชยการประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี การศึกษา 2555 
ประกาศผลการเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ฉบับร่าง

ข่าวประกวดราคา
 

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2557
28 ก.พ. 2557
26 ก.พ. 2557
26 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
13 ก.พ. 2557
30 ม.ค. 2557
9 ม.ค. 2557
26 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
17 ธ.ค. 2556
12 ธ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)