เรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.3 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.2 ระดับ ปวส. ช่างอุตสหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.2 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.1

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 
แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 
ผลการประเมินโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ให้กับสามเณรโรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์และโรงเรียนราชคฤห์วิทยา

ข่าวประกวดราคา
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม และระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 มกราคม 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคาร ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปาและจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่และชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2558
4 มี.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)