เรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา


ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัสวิชา 201 เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 
แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 

ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปาและจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่และชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 
ประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่และชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 19 พฤษจิกายน 2557
ประกาศการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปา ณ วันที่ 18 พฤษจิกายน 2557

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2557
19 พ.ย. 2557
18 พ.ย. 2557
17 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)