พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ให้อนาคต


ข่าวรับสมัครงาน
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชา 208 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์) ณ วันที่ 9 กันยายน 2557 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โบว์ชัว รับสมัครเรียนต่อ ปีการศึกษา 2557 
ประกาศผลการเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ฉบับร่าง

ข่าวประกวดราคา
 

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
8 ก.ย. 2557
26 ส.ค. 2557
22 ส.ค. 2557
9 ส.ค. 2557
7 ส.ค. 2557
7 ส.ค. 2557
7 ส.ค. 2557