เรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภารโรง/แม่บ้าน) ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ให้กับสามเณรโรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์และโรงเรียนราชคฤห์วิทยา 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 
แบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอาคาร ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปาและจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่และชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)