เรียนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.3 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.2 ระดับ ปวส. ช่างอุตสหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.2 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.1

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา 215 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา 201 สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา 201 สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา 201 สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา 201 สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ปวส.
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ปวช.

ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
21 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
06 พ.ย. 2558
06 ต.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558
3 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
29 เม.ย. 2558
10 เม.ย. 2558
9 เม.ย. 2558
24 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
4 มี.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)