เรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.3 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.2 ระดับ ปวส. ช่างอุตสหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.2 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.1

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียน-นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีนบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 
ผลการประเมินโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ให้กับสามเณรโรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์และโรงเรียนราชคฤห์วิทยา

ข่าวประกวดราคา
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม และระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
10 เม.ย. 2558
9 เม.ย. 2558
24 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
4 มี.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)